Veiledning for søkere på soknad.sparebankstiftinga.no

Ny søknadsbehandlingsløsning for Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane
Alle søknadar UNDER 10.000 kroner må registrerast på stift.io. Alle søknadar OVER 10.000 skal sendast inn via den nye nettstaden soknad.sparebankstiftin...
Wed, 6 Feb, 2019 at 12:04 PM