Veiledning for søkere på stift.io

Veiledning for brukar av søknadssystemet på stift.io

Hvor sender jeg søknaden min?
Søknadsportalen er stift.io, og det er den du som søker skal bruke om du vil lete etter stiftelser og fond å søke på. Du må først opprette en brukerprofil m...
Thu, 31 Jan, 2019 at 7:15 PM
Tilgang til veiledning for administratorer
Er du administrator for en stiftelse som har tatt i bruk Stiftio for å lyse ut midler og behandle søknader, så skal du på disse sidene (Løsninger) ha tilgan...
Fri, 30 Jan, 2015 at 4:13 PM
Opprette brukerprofil i Stiftio
Enten du skal dele ut penger gjennom en stiftelse, vurdere søknader eller sende en søknad på vegne av deg selv eller en organisasjon, så må du opprette en b...
Thu, 31 Jan, 2019 at 7:18 PM
Lage og sende rapport
Normalt skal sluttrapport sendes innen ett år fra den datoen du fikk tildelingsbrevet, om ikke annet er opplyst av stiftelsen. For å lage og sende r...
Mon, 21 Sep, 2015 at 12:48 PM
Sende feilmelding til Stiftio
Hvis du støter på problemer og for eksempel får feilmeldinger når du utfører handlinger på stift.io, så er det viktig at du forklarer hendelsesforløpet så g...
Thu, 4 Jun, 2015 at 1:57 PM