Alle søknadar UNDER 10.000 kroner må registrerast på stift.io.


Alle søknadar OVER 10.000 skal sendast inn via den nye nettstaden soknad.sparebankstiftinga.no. Du må registrere ny brukar for å kunne logge inn og søkje om gåvemidlar. 


Som hovudregel ber vi om at du gir så fullstendige opplysningar om søkjar og om tiltaket som mogleg.

Budsjett for tiltaket er påkravd. Mangelfulle eller uklare opplysningar kan vere grunnlag for avslag.


Personopplysningar vert handtert i tråd med vår personvernerklæring.