Hvis du støter på problemer og for eksempel får feilmeldinger når du utfører handlinger på stift.io, så er det viktig at du forklarer hendelsesforløpet så grundig som mulig i meldingen som du sender til oss.


Det vil også vere til stor hjelp om du legger ved en fil med en skjermdump av siden der problemet oppstår og evt. feilmeldingen vises:


Veiledning: 


Vi må vite hvilken søker det gjelder (ditt navn), hvilken organisasjon dere søker på vegne av og hvilken stiftelse dere søker til.


Legg ved ditt telefonnummer hvis du ønsker å få hjelp over telefon.Skjermdeling

Av og til er den eneste måten vi kan hjelpe deg på å få tilgang til skjermbildet/skrivebordet ditt. Det forutsetter at du må installere et lite program, TeamViewer, og deretter gi oss tilgang. Etter at du har lastet ned og installert oppretter vi kontakt på telefon.


Vi har selvsagt taushetsplikt, og holder alle opplysninger fortrolig. Men det kan likevel være en fordel om du lukker epost og personlige filer som du ikke vil at vi skal se når du deler skjermbildet. For det du ser på skjermen, det ser vi også, men bare så lenge vi er tilkoblet via TeamViewer.

Når økten er ferdig, eller når du trykker "Avslutt", mister vi tilgangen og kan ikke logge oss på igjen før vi evt. setter opp et nytt skjermdelingsmøte og dere gir oss tilgang på nytt.