Mediebruket AS har i henhold til Personopplysningslovens § 31 meldeplikt til Datatilsynet for behandling av ikke-sensitive personopplysninger som blir samlet inn i forbindelse med opprettelse av brukerprofil og søknader. Stiftio ASs melding til Datatilsynet er registrert med nr. 72039. (Ansvaret er i juni 2016 overtatt av moderselskapet Mediebruket AS).


De samme reglene for behandling av personopplysninger og kontaktinformasjon gjelder dette selskapet og eventuelle andre underleverandør.


Mediebruket AS garanterer at opplysninger som er samlet inn i forbindelse med opprettelse av brukerprofil og eventuell stiftelse eller søknad, kun vil bli formidlet til den behandlende part, dvs. stiftelsen og eventuelle moderatorer som skal gi sin innstilling til søknaden. Mediebruket AS garanterer at opplysningene, herunder kontaktinfo, ikke vil bli formidlet til annen tredjepart.


Se også: Personvernerklæring for løsninger driftet av Mediebruket og Personvernerklæring for soknad.sparebankstiftinga.no.